چه کسی پشت خشونت های اعتراضات کلمبیا است؟


چه کسی پشت خشونت در اعتراضات کلمبیا است؟

در این قسمت از سری Decifers SFS ، ما توضیح می دهیم که چگونه FARC-D و ELN پشت خشونت های اعتراضات در کلمبیا هستند.

https://www.youtube.com/watch؟v=LRxNWGinuqE

در مورد اعتراضات کلمبیا از SFS ، اینجا بخوانید:

حمله نامتقارن به کلمبیا

اسپانیایی موجود در اسپانیایی ، اینجا

دیدگاهتان را بنویسید