چرا فیبر در کربوهیدرات ها و کالری ها محاسبه می شود؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : تغذیه


من از زمان افزایش وزن در دوران قرنطینه سعی کردم چند پوند وزن کم کنم و به همین دلیل کالری شماری می کنم. فیبر در کربوهیدرات های روزانه محاسبه می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدرات ها ندارد؟ آیا این استفاده اصلی از تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر به شخص دیگری در جذب کالری کمک می کند ، چرا باید آن را مانند کربوهیدرات ها با 4 کالری در گرم محاسبه کرد؟

من به اندازه کنجکاو نگران محاسبات اشتباه نیستم. از نظرات شما قدردانی می شود!

دیدگاهتان را بنویسید