نمی توانم صبر کنم تا به دبستان برگردم: تغذیه.


من برای فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد در رشته تغذیه بالینی پذیرفته شدم. موضوع این است که من واقعاً نمی خواهم بروم. آیا این تصویر اشکالی دارد؟ مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که در آن کار می کنم با پرداخت حدود 80 درصد شهریه موافقت کرده است. دیگر حوصله رفتن به مدرسه را ندارم. همه شما در مورد آن چه می گویید ؟؟ من قبلاً دارای مدرک کارشناسی ارشد برای برنامه کارشناسی ارشد در بهداشت عمومی هستم و مطمئن نیستم که با بازگشت به دانشگاه از چند مدرسه رها خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید