منابع تهیه اینفوگرافیک را از کجا تهیه کنم: تغذیه.


با مشاهده نظرات YouTube در مورد میوه های مختلف و مزایای آنها ، متوجه شدم که این اینفوگرافیک ها در حال ظهور هستند.

اینفوگرافیک ها ارزش غذایی غذا را که درصدی از ارزش غذایی روزانه است (عکس را ببینید) مشخص کردند.

این شخص چگونه آن را ایجاد کرده است و منابع ایجاد اینفوگرافیک را از کجا به دست آورده اید؟ سعی کنید تغذیه من را بهتر درک کنید ، و این شگفت انگیز خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید