لکتین ها (عدس ، عدس ، غلات) چطور؟ : تغذیه


من شنیده ام که D-mannose بیشتر با لکتین های موجود در قلب مرتبط است. آیا به اتصال لکتین موجود در عدس و غلات مانند کینوا و جو دوسر نیز کمک می کند؟ و چگونه می توانم مکمل D-mannose ، مانند 30 دقیقه قبل از غذا یا 30 دقیقه بعد از غذا یا در طول غذا مصرف کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید