غذاهای سالم که در خارج از یخچال به مدت طولانی مقاومت می کنند؟ : تغذیه


سلام! من به زودی به خانه دانشجویی نقل مکان می کنم و 2-4 هفته یخچال را نگه نمی دارم. کدام غذاهای سالم برای نگهداری 2-3 روز نیاز به یخچال ندارند و همچنان قابل خوردن هستند؟ در صورت غنی بودن از پروتئین ، امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.

من تصور می کنم اکثر میوه ها و سبزیجات در این لیست هستند.

دیدگاهتان را بنویسید