عضو South Riding of the Month گری ملکن


TFE مایل است به عضو ماه ما ، گری ملکن تبریک بگوید. گری در ماه ژوئن به TFE پیوست وقتی که TFE پس از جدایی مجدداً باز شد. او همیشه در سلامت کامل به سر می برد ، اما زمانی که کووید گری را کشت ، به یک باشگاه بدنسازی در نزدیکی خانه اش نیاز داشت. او برای ارزیابی رایگان آمادگی جسمانی به آگوست آمد تا درک بهتری از سطح آمادگی جسمانی ، اهداف و آنچه می خواست به آن برسد ، بدست آورد. بعد از آن…

منابع

دیدگاهتان را بنویسید