جسیکا کیمن از آگوست و وان لودون


TFE مایل است به اعضای ماه اوت ، مادر و دختر دو نفره امی و جسیکا کیمن از One Loudon تبریک بگوید! ایمی از سال 2019 عضو TFE بوده است اما تا زمانی که کووید تحت تأثیر قرار نگرفت به طور منظم در آن شرکت نمی کرد. امی در واقع گفت که TFE به او یک مکان امن برای آمدن در طول همه گیری داده است. او فکر می کند می تواند استرس را از بین ببرد ، زمان بیشتری را با دخترش بگذراند و از خانه خارج شود!

منابع

دیدگاهتان را بنویسید