تفاوت در جذب ویتامین / اثربخشی؟میزان جذب بین این اشکال ویتامین ها چقدر است؟

"غذای کامل" پسندیدن.

Multis جویدنی

برای قرص های زیاد.

به دلایل زیادی می چسبد.

آیا غذاهای کامل همان ویتامین ها را دارند که غذاها ویتامین ها را جذب می کنند؟ مانند اگزالیت ها ، اسید فیتیک و غیره.

آیا این مانع مصنوعی جذب زیستی در مقایسه با اشکال موجود است؟

آیا تفاوت در جذب به شکل بلع یا جویدن قرص وجود دارد؟

آیا برخی از ویتامین ها می توانند در جذب با یکدیگر رقابت کرده و از یکدیگر جلوگیری کنند؟ اما آیا برخی می توانند به جذب موثرتر یکدیگر کمک کنند؟

این چقدر صحت دارد؟ آیا اوتیس با هم کار می کند و کدام یک با هم هستند؟

با تشکر! 🙂

/ u / ارائه شده توسط CinderAmbition.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید