بلدرچین دارچین. : تغذیه


آیا دارچین عوارض جانبی منفی دارد؟

من آنها را به عنوان نوعی صبحانه دوست دارم و می پرسم که آیا خیلی بد است. بعضی اوقات تا 3 بار در روز غذا می خورم.

همه چیز از آنجا شروع شد که من با دوستان سیگاری ام برای تفریح ​​همراه شدم. یک چیز منجر به چیز دیگری می شود و من می خواهم ادامه دهم.

من هیچ اطلاعاتی در اینترنت پیدا نمی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید