آب برهنه – نظر شما چیست؟ : تغذیه


خوب ، من در مورد نظر در مورد آب میوه های برهنه کنجکاو هستم. می دانم که او واکنش هایی نشان داده است زیرا سالم نیست (قند زیادی دارد). من دریافتم که شکر به طور طبیعی یافت می شود ، بنابراین من به نظر “سلامت” آن علاقه مند بودم. و راستش را بخواهید ، من آنها را بسیار خوشمزه می دانم.

قطعاً برای من جای میوه یا صبحانه را نمی گیرد. این یک صبحانه یا یک وعده غذایی است (فقط نیمی از آن را بنوشید). نظر شما چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید