چاقی و ناباروریدکتر کیران روکدیکار ، پزشک متخصص اطفال و مشاور چاقی ، در مورد چگونگی مشکلات وزن می تواند منجر به ناباروری شود.

دیدگاهتان را بنویسید