در اینجا یک نقل قول در مورد رژیم مغولی است که بر اساس مقدار زیادی لبنیات و پروتئین استوار بود: تغذیه.


مغول ها به طور منظم از گوشت ، شیر ، ماست و سایر محصولات لبنی استفاده می کردند و با مردانی که از غلات مختلف استفاده می کردند ، رقابت می کردند. استخوان ها.

جک ودرفورد ، چنگیز خان و شکل گیری جهان مدرن

هر ایده؟ آیا باید شیر بیشتری بخوریم و غلات کامل را کنار بگذاریم؟

دیدگاهتان را بنویسید