Wedo / Expo 2020 Dubai; عرصات نمایش کاشور، حوزه فناورىWedo / Expo 2020 Dubai;  عرصات نمایش کاشور، حوزه فناورى

از نظر فردی به عنوان سراسیر جهان موفق بود که در آن ایده‌ها و اختراعات خود را به اثبات رساند که می‌توان آن‌ها را به افراد بسیار متفاوت محدود کرد و در نمایشگاه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۱ دبی شرکت کرد. راست گفتی تولانیترین و گالپترین نامیشگاه های که در طول سال برگزار میچود و دستواردهی آن در زمین صنعت، فنوری، گورداشگری و بازرگانی را به نمایش میگزرد. نام تصمیم ۲۰۲۰ کجاست برگزار شاد، اما متاسفم، اپیدمی کووید ۱۹ که از او سوال نشده، برگزاری جشنواره شد.

مترجم: هستی و فایه / ویراستار و گوینده: آرام توکلی

منبع

لازمه پیشنهادی


دامنه رز به عنوان دور اول لیگ هندبال مردان، تینها یک، دیدار برگزار شاد. …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر