۹۷ درصد زندانیان یزد مرد هستند
رئیس قاضی استان، بازخوانی تفکر علمی شهید بهشتی و تفکر جهادی و انقلابی برای مدیران استان را از جمله برنامه های عدالت خواهی دانست و گفت: این برنامه با همکاری برخی نهادها از جمله در حال اجراست. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.