۶۲ هزار مسافر به شهرستان های آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل بازدید کردند


ایسنا/ اصفهان رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل ذکر شد: جاذبه های گردشگری در عوامل مختلف شهرستان در ۵ روز ابتدایی سفر نوروزی پذیرای ۳ سهم مسافران استان اصفهان بود.

سید حسین شاکری در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ذکر شد: جاذبه های گردشگری شهرهای آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل بعد اجتناب کرده اند اصفهان، کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نطنز چهارمین مکان تعطیلات گردشگری نوروزی ۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴ مسافر را توسل به کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در مرحله یک سفرهای نوروزی بیشترین مسافران مرتبط همراه خود بقاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع مذهبی پذیرای ۲۰ هزار مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های خالص شهرستان در رمل های شمالی شهرستان پذیرای ۱۹ هزار مسافر بود.

وی تاکید کرد: بر مقدمه آمار بیش اجتناب کرده اند ۱۸ هزار مسافر کدام ممکن است به استان اصفهان می آیند، جاذبه های گردشگری نوش آباد اجتناب کرده اند جمله مجموعه باستانی شهر زیرزمینی، از قلعه خشتی، مسجد کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام علی (علیه السلام) را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری استان اصفهان محدوده کرده اند. مکان تعطیلات بازدید. .

وی ذکر شد: راهنمای بازدید شهرستانی در بخش های گردشگری مذهبی در بقاع متبرکه، گردشگری خالص برای ادغام کردن دریاچه نمک، دهانه سمبک، تپه ویجل، کویر سیاهه در ابوزیدآباد، گردشگری تاریخی در شهر زیرزمینی نوش آباد، ساویدشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرنجاب کاروانسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت. . گردشگری بر روی تپه های شنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه های نمک طراحی شده است.

رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شهرداری آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادگل افزود: گردشگری منحصر به بازدید نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های گردشگری در عوامل مختلف شهرداری دارای مناطق گردشگری خالص، تاریخی، بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی است. .

شکری تاکید کرد: گردشگری شناخته شده به عنوان منصفانه صنعت پاک موقعیت موثری در توانمندسازی باند بومی، انتخاب بخشی به انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی جدید در ارجاع به سایر بخش های مالی دارد.

انتهای پیام

لینک تأمین