۴۹ فرد مبتلا عروق کرونر فوت کردند / ۲۹۸۷ فرد مبتلا جدید ایجاد شدند


به گزارش خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری فارس، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای تشخیصی باقی مانده، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۰۹ نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷۱۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۳ نفر رسید.

در ۲۴ ساعت قبلی، ۴۹ فرد مبتلا کووید ۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مبتلایان به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۸ نفر رسید.

تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۵ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ترخیص شدند.

۱۵۵۱ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

تاکنون ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۹ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۲۴ شهر صورتی، ۶۸ شهر نارنجی، ۳۰۶ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر آبی هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید