۳۹ هزار مسافر در خراسان شمالی باقی مانده اند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، صبح همانطور که صحبت می کنیم علی مصطفیان مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان شمالی در ذکر شد وگو همراه خود اصحاب رسانه اجتناب کرده اند اسکان ۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۸ مسافر نوروزی {در این} استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: : مسکن های استاندارد، استراحتگاه ها، بازدید کننده سراها کدام ممکن است مجموعه ای توریستی است، استراحتگاه ها، آپارتمان ها، بوم گردی، خوابگاه ها، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه های غیر دائمی.

وی همراه خود دقیق اینکه بازدید اجتناب کرده اند موزه های استان در نوروز دیدنی بود، ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به همان اندازه ۹ فروردین بیش اجتناب کرده اند ۸۱ هزار مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر اجتناب کرده اند آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ نفر اجتناب کرده اند آثار خالص خراسان شمالی بازدید کردند.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان شمالی همراه خود ردیابی به بازدید مشترک اجتناب کرده اند اماکن گردشگری افزود: {در این} مدت ۳۶۶ بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اجتناب کرده اند امکانات اقامتی، محل های کار ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، مکان های غذا خوردن، مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات میانی تکمیل شد. در استان تکمیل شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۵ مورد ۸۵ مورد توبیخ و هشت مورد اخطار کتبی اکتسابی کردند.

مستوفیان همراه خود دقیق اینکه در سفر نوروزی ۶ موزه در خراسان شمالی میزبان مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانشان اجتناب کرده اند استان ها هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به سه هزار بازدید اجتناب کرده اند موزه های استان به گزارش رسیده است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید