۳۸ روستای ماهنشان از کمبود آب رنج می برند/ آبیاری باغات با آب شرب


جلیل در میان نقیفرماندار ماهنشان گفتما میرویم با خبرنگار فارس در زنجان، با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در این شهرستان، گفت: میزان بارندگی در شهرستان از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۱ است. به عنوان مثال این بوده است که این عدد در بلندمدت مقایسه شده است که ۲۹۰ است به عنوان مثال بوده است، با کاهش ۳۱ درصدی بارندگی مواجه بوده ایم.

فرماندار شهرستان ماهنشان به بارش های بهاری امسال اشاره کرد و افزود: اگر بارندگی های امسال را در نظر بگیریم یعنی از بهار تا کنون مجموع بارندگی ها ۴۲ بار است. به عنوان مثال این اتفاق افتاده است که اگر به مدت مشابه در بلندمدت نگاه کنید، ۱۰۸ به عنوان مثال در بهار امسال من در بلندمدت ۶۱ درصد کاهش بارندگی دارم.

در میان نقی با بیان اینکه منابع آبی منطقه عمدتاً از آب های سطحی و زیرزمینی تامین می شود، ارتباط مستقیمی با شرایط جوی و میزان بارندگی ها دارد، بنابراین امسال از نظر منابع آبی شرایط خوبی نداریم. برای آبیاری باغات از آب آشامیدنی استفاده می شود و در این زمینه بحث فرهنگ سازی و توصیه هایی برای نظارت بر کنترل مصرف آب شرب برای ساکنان منطقه مطرح شده است.

فرماندار ماهنشان همچنین به انشعاب های غیر مجاز اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری و برخورد با انشعابات غیرمجاز شرکت آب و فاضلاب اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

وی با اشاره به الگوی مصرفی که در سراسر کشور پررنگ شده است، گفت: در حال حاضر در ۳۸ روستای شهرستان مشکل کم آبی وجود دارد اما در روزهای گرم آینده طبق برنامه ریزی های انجام شده موبایل تحویل خواهیم داد. آب به برخی از روستاها ما داریم

پایان پیام/۷۳۰۲۱
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید