۳۱۲ نفر اجتناب کرده اند آموزش صنایع دستی در خراسان شمالی بهره مند شدند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، عصر در این زمان محمدرضا قهرمانیان معاون صنایع دستی اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان شمالی در ترکیبی خبرنگاران اجتناب کرده اند بهره مندی ۳۱۲ نفر اجتناب کرده اند آموزش های صنایع دستی در استان خبر داد. سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل دادن به استان در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها.

وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های رشد به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی محصولات صنایع دستی افزایش این سیستم های آموزشی است کدام ممکن است امسال شاهد اقدامات فشرده ای {در این} زمینه بوده ایم.

معاون صنایع دستی خراسان شمالی افزود: این دوران های آموزشی در منطقه های صنایع دستی بافته شده، چرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرم استاندارد، گلدوزی، معرق، نساجی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در شهرستان های بجنورد، شیروان، قورباغه، اسفرین، کرمه، جاجرم است. ، عقاد مانه، سمولگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازو گورلان.

وی همراه خود ردیابی به برگزاری فاصله های آموزشی تکمیلی برای کارمندان اظهار داشت: فاصله های آموزشی تکمیلی برای دارندگان پروانه صنایع دستی در منطقه های معرق، گلیم، نساجی استاندارد، سراجی استاندارد، بسته بندی، بازاریابی دیجیتال، نمادها، بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول برگزار شد. . نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات

قهرمانیان همراه خود تایید ورزش ۱۷ هزار صنعتگر در ۶۱ منطقه در خراسان شمالی، خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند جمله صنایع دستی شاخص استان می توان به گلیم، سفره احتمالاً انجام دادی، چرم، سفال، سرامیک، منسوجات استاندارد، چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراش {سنگ های قیمتی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قیمتی ردیابی کرد. .. شدن.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید