۳۰۶ هزار نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری ایلام بازدید کردند


بر ایده داستان ها تابناک ایلام. شنب زاده افزود: مسافران اجتناب کرده اند جمله جاذبه های گردشگری استان اجتناب کرده اند جمله اماکن تاریخی، اوقات فراغت، خالص، مذهبی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری هستند. (مثل دریاچه های پایین سدها) دیده تبدیل می شود.

ذکر شد: اجتناب کرده اند هفدهم اسفند سفرهای نوروزی این انواع بازدید اجتناب کرده اند اماکن گردشگری شهرستان ایلام به همان اندازه دیروز چهارم فروردین ۱۴۰۱ توسط مسافران محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربومی تحریک کردن شد.

اطهر شنب زاده: مسافر نوروزی در اقامتگاه برای ادغام کردن بازدید کننده، مجتمع های گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی، مهمانسراها، اسکان لحظه ای، خوابگاه های دانشجویی، مهمانخانه های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن های ورزشی موجود است.

وی یکپارچه داد: {در این} مدت ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۲ مورد مسافر ساکن نورزوی در اقامتگاه های زیر تذکر ستاد شرکت ها بازدید شهرستان ایلام به گزارش رسید.

ارنا