۳ نگاه به اقتصاد ایران در سال آینده


رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ ۳.۰ درصد و در سال ۲۰۲۳ ۲.۰ درصد است. این آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهانی است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال گذشته را ۴.۷ درصد اعلام کرد.

مقاله ۳ دیدگاه اقتصاد ایران در سال آینده اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.