۲۳۱ کیلوگرم شاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تریاک در کارون اختراع شد


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سردار سید محمد صالحی عصر چهارشنبه همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: در راستای شکسته نشده برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه همراه خود قاچاقچیان داروها مخدر، ماموران پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر استان به رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد داده ها خواهند صنوبر. اجتناب کرده اند انبار اکتسابی تبدیل می شود. محموله های دارویی در شهر کارون گزارش شده است.

وی افزود: ماموران پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر راهنمایی همراه خود همکاری گروهی به همین عنوان به محل شهرستان کارون اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازرسی به حرکت آمده ۲۰۰ کیلوگرم شاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ کیلوگرم تریاک اختراع کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان همراه خود ردیابی به اینکه {در این} عملیات ۲ خودروی فروشندگان داروها مخدر توقیف شد، ذکر شد: {در این} اتصال ۲ سوداگر از دست دادن زندگی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سیر سطوح قانونی عرضه افسران قضایی شدند.

اختراع ۷۶۵ کیلوگرم طیف گسترده ای از داروها در هفته اول سال ۱۴۰۱ هجری قمری

سردار صالحی دانستن درباره کار کردن پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس همنام در شهرستان های تابعه ذکر شد: ماموران پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر در هفته نخست امسال ۷۶۵ کیلوگرم طیف گسترده ای از داروها مخدر اختراع کردند. طیف گسترده ای از اجتناب کرده اند طریق گشت و گذار اداره – ساعت امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اطلاعاتی “.

وی افزود: {در این} اتصال ۱۲۵ قاچاقچی بی نظیر، عناصر کلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان داروها مخدر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ تجهیزات خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی خوزستان همراه خود تاکید بر اینکه پلیس به طور در یک روز واحد زمانی همراه خود سوداگران از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابکاران امنیتی برخورد می تنبل، اجتناب کرده اند ساکنان خواست هرگونه اطلاعات مرتبط همراه خود ورزش فروشندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان داروها مخدر را به وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.