۲ مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نقره هرمزانی در مسابقات قهرمانی آسیا
ایسنا / هرمزگان گروه هرمزانی بامداد در لحظه سودآور به کسب دومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا شد.

پاداش کاظمی در کایاک انفرادی ۲۰۰ متر بانوان همراه خود حضور نمایندگان تایلند، قزاقستان، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان همراه خود زمان ۴۱.۴۳۸ ثانیه مقام اول را کسب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلای دوم را کسب کرد.{در این} مسابقات نمایندگان قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان به مقام دوم انگشت یافتند. سوم شدند.

هایدی کاظمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الناز شفیان در کایاک دونفره ۲۰۰ متر بانوان همراه خود زمان ۰۲۵/۳۸ ثانیه مقام دوم را کسب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره انگشت یافتند. نمایندگان ازبکستان در جایگاه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قزاقستان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

پیش اجتناب کرده اند این پاداش، کاظمی بانوی هرمزگانی در کایاک ۵۰۰ متر بانوان مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در کنار الناز شفیان در کایاک ۵۰۰ متر بانوان مدال نقره کسب کردند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


گروه های فوتبال مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر در مرحله مقدماتی جام جهانی قهرمان شدند. برای…