۱۰۰ دزد دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۲ فقره خانه شکنی در ملاکشاهی اختراع شد


بر ایده داستان ها پذیرش درد، پیشگام بهزاد بسطامی وی اظهار داشت: پلیس شهرستان ملاکشاهی همراه خود بسیج تمامی پتانسیل ها، جلب مشارکت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی تحقق بخشیدن ادارات برای اجرای این سیستم های امنیتی طی سال ۱۴۰۰.

وی افزود: سال قبلی طی چندین عملیات پلیسی ۱۰۰ دزد ماهر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط ۲۱۲ فقره خانه شکنی اجتناب کرده اند منازل، خرده فروشان، اماکن کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احشام.

فرمانده پلیس سلطنتی گفتن کرد کدام ممکن است این انواع {در این} مدت ۴۳ تاجر نابودی وی همراه خود تاکید بر دستگیری قاچاقچیان، معتادان متجاهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان خاطرنشان کرد: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضایی شدند.

سرگرد بسطامی اجتناب کرده اند اختراع ۱۴ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ خوب و دنج بسیاری از چرخ دنده مخدر در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساختار های متعددی برای برخورد همراه خود خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتادان متجاهر {در این} شهرستان طی سال ۱۴۰۰ اجرا شد.

وی به اجرای ساختار های ارتقای ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود آن ردیابی کرد اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای دهه ۱۴۰۰ تاکنون ۳۰ نفر اجتناب کرده اند اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش به جرایم مختلف اجتناب کرده اند جمله نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود سلاح خنک، مزاحمت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحمت {برای ثبت نام}، عکس گرفتن مسلحانه، نبرد همراه خود ماموران انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره تعیین، دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند. عرضه مراجع قضایی شدند.

سرگرد بسطامی همراه خود دقیق اینکه همراه خود امتحان شده نیروهای انتظامی شهرستان ۵۳ قبضه سلاح غیرمجاز اختراع شد افزود:افشای غیرمجاز سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات امسال نسبت به مدت خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۷۱ سهم افزایش داشته است.

وی همراه خود تشریح کاهش ۲۴ درصدی تصادفات در مرحله شهر نسبت به مدت ۱۳۹۹ طی سال قبلی، تصریح کرد: در راستای تسهیل در تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود رانندگان متخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسواران، ماموران پلیس اعلان شهرستان.خودروهای متخلف همراه خود هدف افزایش بافت دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت کدام ممکن است بر تأثیر اجرای این ساختار ها ۱۰۴ تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت توقیف شد.

سرگرد بسطامی اجتناب کرده اند اختراع هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ عدد بیسکویت، برنج ۴۲۰۰ کیلویی وی اظهار داشت: هفت تن کود شیمیایی، هشت تن مرغ خارج اجتناب کرده اند جامعه قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ تن الوار قاچاق در عملیات پلیس این شهرستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی اکتسابی شده است، مشارکت بیشتری همراه خود پلیس در موفقیت آمیز ممکن است داشته باشد. اجرای ساختار های عملیاتی مختلف

وی در طولانی مدت ضمن موافقت همراه خود تذکرات پلیس، فرا رسیدن نوروز را به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران تبریک اظهار داشت. پروتکل های بهداشتی در بازدید کنترل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت امکان ۲ دوز واکسن کرونا اکتسابی کنید