یک سیگنال رادیویی عجیب مانند ضربان قلب از اعماق فضا به زمین می آید
این مشاهدات توسط آشکارساز CHIME در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد و محققان بلافاصله متوجه شدند که چیز بسیار عجیبی یافته اند. دانیل میچیلی، اخترفیزیکدان از موسسه اخترفیزیک و تحقیقات فضایی MIT Kavli گفت: «این یک سیگنال بسیار غیرعادی بود. نه تنها بسیار طولانی بود، حدود سه ثانیه، بلکه میخ های متناوب بود که بسیار دقیق بودند و هر کسری از ثانیه – بوم، بوم، بوم – مانند یک ضربان قلب ارسال می شد. این اولین بار است که چنین سیگنال دوره ای را مشاهده می کنیم.