یکشنبه ۴ فروردین، اول ماه مبارک رمضان است


به گزارش تابناک قم، ستاد افتتاحیه محل کار مقام معظم مدیریت گفتن کرد: فردا اولین یکشنبه ماه مبارک رمضان است.
بر مقدمه گزارش های ستاد استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های نظارتی محل کار مقام معظم مدیریت {در سراسر} ملت کدام ممکن است استقلال را همراه خود تجهیزات های نظارتی انجام دادند، اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ برابر همراه خود ۱۳ فروردین ۱۳۴۳ است.