گواهینامه ها و تمبرهایی که باید در نظر داشته باشید؟ : تغذیه


تنها چیزی که باید بگویید گواهینامه ، عناوین ، تمبرها و غیره است که ارزش دیدن دارند یا قادر به پرداخت حق بیمه هستند. به عنوان مثال ، ارگانیک ، انسانی ، B-corporation ، غذاهای کامل. شماره 1 من تخم مرغ هایی است که از مرتع برداشته شده اند. تمام روز برای جوجه ها ارزشمند است. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید