گل محمدی: اگر داوری روال بود دربی را می بردیم/ آشوب {است تا} پرسپولیس دریافت کرد نشود


به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی گل محمدی در ابتدای صحبت های نوروزی شخصی همراه خود مکان تجهیزات گلف پرسپولیس ذکر شد: سال نو را تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم سال جدید پر اجتناب کرده اند موفقیت، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت باشد. سال قبلی در مجموع دردسرساز بود، با این حال موفقیت خوبی هم داشتیم. سودآور شدیم پنجمین لیگ متوالی را ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سوپرجام قهرمان شویم. اجتناب کرده اند این تذکر سال خوبی بود.

وی یکپارچه داد: از قبل می دانید اجتناب کرده اند اول فصل به همان اندازه کنون چقدر سختی کشیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر مشکلات وجود داشت با این حال از طریق فصل جدید پر فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب بود. کودک ها تمام تلاششان را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش کشیدند. {همه ما} دردسرساز کار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم هواداران را راضی کنیم. با این حال در هر صورت اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحمت هایی موجود است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود کارکنان نتواند یک بار دیگر قهرمان شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی پرسپولیس اضافه کرد: ارائه می دهیم قول می دهم همراه خود تمام وجود امتحان شده کنیم. اصولاً امتحان شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً امتحان شده کنیم به همان اندازه بتوانیم هواداران را راضی کنیم. ما کار فوق العاده سختی در پیش داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به حمایت داریم. الهام بخش گیمرها ما ساده برای هواداران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی هواداران سال را به خوبی به بالا برسانیم. شک نکنید ما تمام امتحان شده شخصی را خواهیم کرد.

گل محمدی دانستن درباره تمرکز بر پرسپولیس در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: وقتی در پرسپولیس کار می کنی باید ساده خوب هدف داشته باشی. قهرمانی هم هست ممکن است ساده باید برای برداشتن جام امتحان شده کنید. ما دردسرساز کار می کنیم، دردسرساز کار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه تخلیه نمی شویم. اجتناب کرده اند پارسال شاهد خرابکاری های زیادی بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال هم مثل پارسال کم نیستند افرادی که در کمد ما سنگ تمام گذاشته اند. مشکلات ما حتی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز فصل آغاز شد، با این حال مختصر نیامدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش کشیدیم.

وی ذکر شد: هدف بی نظیر ما قهرمانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها خواهیم بود. شک نکنید همراه خود کمک توده افراد راهی را کدام ممکن است در پیش گرفته ایم یکپارچه خواهیم داد. مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی موجود است، با این حال همراه خود جدا هم بودن می توانیم متعدد اجتناب کرده اند آنها را رفع کنیم.

سرمربی پرسپولیس دانستن درباره حضور هواداران در ورزشگاه در سال جدید دلیل داد: امیدوارم شرایطی پیش بیاید کدام ممکن است مسابقات ما در همه زمان ها همراه خود هواداران باشد. حضور در همه زمان ها آنها در پایین ممکن است واقعا انگیزه کارکنان ما باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه گیمرها را افزایش دهد. مسابقات در سرتاسر جهان را همراه خود تماشاگران ببینید. حضور آنها ممکن است تاثیرات سازنده زیادی برای گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما داشته باشد. من می خواهم در همه زمان ها مشاوره ام کدام ممکن است پرسپولیس با اشاره به کرونا بیشترین آسیب را می بیند از ما پرطرفدارترین کارکنان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود آنها قطعاً اجتناب کرده اند هیجانی کدام ممکن است گیمرها باید داشته باشند می کاهد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل محمدی یکپارچه داد: اول اجتناب کرده اند همه برای هواداران آرزوی بهزیستی دارم. در صورت ابتلا به بیماری عروق کرونر مرکز باید در همه زمان ها هوشیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیار باشیم به همان اندازه همراه خود رعایت {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی اجتناب کرده اند ابتلا به بیماری پیشگیری کنیم. در صورت حضور تماشاگران در مسابقات باید موازین بهداشتی رعایت شود به همان اندازه برای کسی مشکلی پیش نیاید. امیدوارم بقیه مسابقات لیگ را همراه خود هواداران به بالا برسانم از ممکن است انگیزه ای مضاعف برای {همه ما} باشد.

وی در خصوص اتفاقات دربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه فصل نیز پاسخ داد: هدف بی نظیر ما در دربی پیروزی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان ساده به حداقل یک عامل در نظر گرفته شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن کسب تنها سه امتیاز است. تمام صحنه های تفریحی را بردن کردم. توسعه داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوت هایی کدام ممکن است زده شد در جهتی بود کدام ممکن است پرسپولیس دریافت کرد تفریحی نشود. تعدادی از سوت زودهنگام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار حریف را کم کرد. ما اجتناب کرده اند این بحث ناراحت شدیم. اگر در دربی خوب داور ملایم بود قطعا قادر خواهیم بود دریافت کرد مسابقه باشیم. متأسفانه همه اینها حواس {همه ما} را پرت کرده است.

سرمربی پرسپولیس افزود: باقی مانده است هفت مسابقه که هنوز است. ما احتمال برد داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به نبرد یکپارچه دهیم. ما نباید مختصر بیاییم از این مسابقات ممکن است تاثیر زیادی در مسکن ماهر مسابقات ما داشته باشد. هدف ما قهرمانی {در این} مسابقات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم این کار را انجام دهیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید