گفتگو با پدر دختر ۲۳ ساله ربوده شده را ببینید/ جدیدترین تصاویر همان; ۴۸ روز پیش
سما ۲۲ ساله ۴۸ روز است که مفقود شده است. پدرش با گریه می گوید هر روز می روم پلیس، می روم دادستان، فقط می گویند صبر کن. گوشی یا موتور و ماشینم را گم کرده ام؟! سما قبول می کند با خاله و مادرش به خرید برود اما سما آنها را برای فروش طلا رها می کند و دیگر به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه