گروه ۷ برای افزایش فشارهای اقتصادی بر روسیه اعلام آمادگی کردگروه ۷ برای افزایش فشارهای اقتصادی بر روسیه اعلام آمادگی کرد – مشرق نیوز
رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت