گروه های فلسطینی دیدار ۴ ملت عربی همراه خود تل آویو در العناق را محکوم کردند.


به گزارش خبرگزاری فارس، وزرای خارجه مصر، امارات، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش فردا یکشنبه در نشستی همراه خود حضور یایر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نقب اشغالی نمایندگی خواهند کرد.

داوود شهاب، اجتناب کرده اند رهبران جنبش جهاد اسلامی، نمایندگی وزرای خارجه عرب {در این} اجلاس را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را یکی اجتناب کرده اند نمادهای شهرک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری به نفع رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های تجاوزکارانه این رژیم در مسیر درست توصیه افراد فلسطین توضیح دادن کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های آن

وی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود فلسطین همین الان همراه خود ردیابی به اینکه نمایندگی کنندگان در اجلاس هویت عربی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند، افزود: این حق همه کشورهای عربی است کدام ممکن است بپرسند خواه یا نه وزرای خارجه عرب واقعا دقیق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت نبرد چیست؟ تونل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در مونتاژ ای به میزبانی رژیم اشغالگر در جهان نقاب کدام ممکن است کشف نشده یهودی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره شدن ساکنان ؟

وی همراه خود خاص اینکه این دیدار در حمایت اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی بود، ذکر شد: گزارش های گروه ملل به خوانایی تایید می تنبل کدام ممکن است جنایات این رژیم جنایت تطهیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض نژادی است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، حماس برگزاری این نشست را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است ما نشست شش جانبه اعراب، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در نقاب را محکوم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت قاطع شخصی را همراه خود همه انواع شهرک سازی تایید می کنیم. این جنبش تاکید کرد کدام ممکن است این دیدار تنها به نفع رژیم اشغالگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار وزرای خارجه عرب همراه خود مواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد ملت عرب در مخالفت همراه خود روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی در تضاد است.

نشست نقاب در حالی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است رژیم صهیونیستی در جاری شهرک سازی در مناطق اشغالی است. سه شنبه قبلی نشستی سه جانبه بین عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در جهان توریستی شرم الشیخ برگزار شد.

امارات متحده عربی، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش در سال ۲۰۲۰ همراه خود رژیم صهیونیستی هماهنگی نامه ای را همراه خود نظارت آمریکا امضا کردند.

نوک نامه / ص
این را برای صفحه اول توصیه دهید