گروه ملل: ۱۰۸۱ غیرنظامی در نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین کشته شدند
جامعه الجزیره قطر به نقل اجتناب کرده اند وزارت حفاظت روسیه ادعا کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات ویژه نیروی دریایی این ملت در اوکراین، ۱۳۵۱ سرباز روس کشته شدند.