کمیته بدوی مسئول بررسی اسناد انتخاباتی فدراسیون فوتبال – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبر اساس اخبار منتشر شده در خصوص بررسی مدارک و شرایط ثبت نام برخی از نامزدهای انتخابات ۱۷ شهریور به نقل از خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسئولیت بررسی این موضوع بر عهده کمیته بدوی انتخابات است. مدارک و مراحل ثبت نام انتخابات.

بر این اساس اخبار منتشر شده مبنی بر رد یا قبول مدارک و مراحل ثبت نام کاندیداها تا اعلام کمیته پیش از انتخابات تایید نخواهد شد.