کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی یافت می شود – آیا به طور خاص با مکمل ها (به عنوان مثال ، کربنات ، سیترات) ارتباط دارد؟ : تغذیه


در جستجوی اولیه برای پاسخ ، نتوانستم بفهمم که کلسیم موجود در غذاهایی مانند کلم بروکلی با مکمل های کلسیم مانند کربنات کلسیم یا سیترات کلسیم تفاوت دارد. من بیشتر علاقه مند هستم که آیا بدن به طور مساوی از طریق غذا جذب بدن می شود و آیا مزایای خنثی سازی اسیدها به شکل طبیعی مانند کربنات کلسیم (به عنوان مثال تومورها) اتفاق می افتد.

با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید