کسب جدید بارسلونا ادعا شد
اسپورت کاتالونیا ادعا کرد کدام ممکن است بارسلونا بر اوج قراردادی ۵ ساله همراه خود رافینیا به هماهنگی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده پیش فرض سال بلند مدت راهی نیوکمپ شود.