کرملین: وضعیت فعلی وجود دارد، مانند مناظره پوتین و بایدن و حضور نادار.
سوزقاوی کرملین امروز (پنگ‌شنبه) تأیید کردها به این دلیل است که شما یک تماس تلفنی بین روسیه و آمریکا، مخاطبان روسیه و ایالات متحده دارید. اما عکس نیاز می توآن آن را با سرعت ساسمندی کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اسپوتنیک اظهار داشت: «این یک داستان خبری است که منبع وجود ما کجاست. از دقیقه هومان چیزی سر حضار جو بایدن سر حضار جو بایدن رهبر حضار امانوئل مکرون سر حضار فرانس گفتم. رسایی جاماهو می توانند به تصمیم باگیرند که با یکدگر مزرا کنند. وجود دارد، تاریخ دقیق، و وجود نادر. اما، شما یک عکس از ضرورت دارید و می توانید سریع به برنامه و ولادیمیر پوتین، رئیس مخاطب روسی گنجنده چود مراجعه کنید.

و اگر می خواهی پوتین و مکرون باشی، می توانی برگردی، نزدیک، دوبارا، گیفتگو، کناند، زیرا؟ وجود دارد، تاریخ دقیق، و وجود نادر.

پسکوف همچنین تایید کرد که برنامه پوتین شامیل گفتگی تلفن با سلمان بن عبدالعزیز بادشاه عربستان سعودی نامی شود.

کاخ صفید، رسانه های کردی مانند جو بایدن و ملک سلمان، داکتر دیک گیفتگی، تلفنی، کاردان موافقت کردند، به عنوان نظر، از جمله ثابت قدم بودن پیشنهاد او، جهانی انروی، با یکدگر همکاری کنند.

PIAM END

لینک منبع

لازمه پیشنهادی


ایسنا/ سیستان و بلوچستان در ده مبارک فجر ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر