کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف فقط برای خریدارانی مجاز است که از مودیان جزء سامانه مودیان و با کارت بانکی خرید کنند و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف پرداخت شود. به همان حسابی که از آن خریده اند. واریز شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.