کاهش ۷۱ درصدی نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در سفر نوروزی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگند، سردار «نصیر فرشید» فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ظهر در لحظه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران، همراه خود دقیق اینکه تردد در نوروز امسال ۵۱ سهم در خراسان جنوبی افزایش کشف شد، گفت: خروجی استانداری این استان {بوده است}. ۶۲ سهم

وی خاطرنشان کرد: فوتی ها امسال ۸ نفر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت درست مثل پارسال کدام ممکن است ۲۸ نفر بوده ۷۱ سهم کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات کمتری داشته ایم.

رئیس پلیس خراسان جنوبی اجتناب کرده اند توقیف بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ تجهیزات خودرو همراه خود ۲ تخلف تصادفات خاص خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در سفر نوروزی پلیس همراه خود محوریت معامله با به تخلفات حادثه ساز کدام ممکن است همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰۰ تخلف حادثه ساز برخورد شد کدام ممکن است این انواع افزایش کشف شد. ۷۳ سهم

فرشید ذکر شد: بیشترین تخلفات ۲۷ درصدی درمورد به عدم ملاحظه به ورودی، تخطی اجتناب کرده اند سرعت مطمئنه، سبقت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف به چپ بوده کدام ممکن است رانندگان هستند.

وی دانستن درباره محورهای پرتردد استان نیز ذکر شد: اصولاً آنها به محورهای زاهدان، نهبندان، بیرجند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این محورهای راور، دگرستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهوک متصل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی ها {در این} ۲ محور بیشترین {بوده است}. تبرها تبرها

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی علاوه بر این به کشته شدن ماموران پلیس در ارجاع به نجات {یک کودک} ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: علاوه بر این ماموران انتظامی طی ۲ تصمیم از ما ۲ شهروند را کدام ممکن است در بزرگراه های استان مجروح شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشان به خطر افتاد نجات دادند.

فرشید در نهایت اجتناب کرده اند افراد خواست همراه خود ملاحظه به حلول ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغی دقایق در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در خارج اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در شهر را به تاخیر نیندازند. شهر. برای اینکه دوم های افطار شاهد افزایش باشید، دوم های بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف نباشید.

ختم نامه / ۳۶۳۵ / ب
این را برای صفحه اول سریع دهید