کارکنان سراسری فوتبال ایران کره جنوبی را شکست داد


کارکنان سراسری ایران همراه خود شکست مقابل کره جنوبی به الگو ۱۵ ساله شخصی با بیرون شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شکست مقابل کره جنوبی نوک داد.

به گزارش ایسنا، در چارچوب هفته نهم رقبا های مقدماتی جام جهانی در آسیا، کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اجتناب کرده اند ساعت ۱۵:۳۰ (۱۹:۰۰ به وقت بومی) در ورزشگاه موندیال سئول به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار همراه خود ۲ گل به درآمد کره جنوبی به نوک رسید.

سون هیونگ مین در دقیقه ۴۵ + ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیم جونگ وون در دقیقه ۶۳ برای کره جنوبی گلزنی کردند.

کارکنان سراسری همراه خود قبول این شکست ۲ رکورد را اجتناب کرده اند انگشت داد کدام ممکن است اولین آن رکورد شکست ناپذیر شاگردان اسکوچیچ بود.

رکورد برتر دراگان اسکوچیچ اجتناب کرده اند زمان هدایت کارکنان سراسری امتیاز امیدوارکننده ای در آستانه این دیدار بود. او در ۱۵ تفریحی فعلی شخصی شناخته شده به عنوان سرمربی کارکنان سراسری ایران در ۱۴ تفریحی پیروز شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود کره جنوبی مساوی کرد با این حال این رکورد همراه خود شکست مقابل کره جنوبی به نوک رسید.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند رکوردهای این کارکنان همراه خود این نتیجه به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مصونیت کارکنان سراسری مقابل کره جنوبی بود. فینال پیروزی کره جنوبی مقابل ایران در گذشته اجتناب کرده اند این دیدار به ۱۱ سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وقت های اضافه جام ملت های آسیا برمی گردد کدام ممکن است کره جنوبی همراه خود عالی گل ایران را شکست داد. کره پس اجتناب کرده اند این دیدار ۴ تفریحی متوالی را به ایران واگذار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در سه دیدار فعلی شخصی به جذب می کند رسید. فینال پیروزی کره ای ها در وقت همان قدیمی تفریحی مقابل ایران به سال ۲۰۰۵ برمی گردد.