کارکنان سراسری بسکتبال سه شرکت کننده زیر ۲۳ سال ایران به مرحله نیمه بسته شدن راه کشف شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه دومین دیدار کارکنان بسکتبال زیر ۲۳ سال پسران در چارچوب رقبا های مقدماتی جام جهانی به مصاف سریلانکا مقابل سریلانکا همراه خود نتیجه ۳ بر ۴ برگزار شد.

این پایان در حالی به بازو به اینجا رسید کدام ممکن است کارکنان ایران در اولین دیدار شخصی مقابل مالزی پیروز شد.

به این انجمن کارکنان بسکتبال ایران متشکل اجتناب کرده اند سه در برابر این سه زیر ۲۳ سال همراه خود ۲ پیروزی سودآور شد اجتناب کرده اند گروه اول مقدماتی جام جهانی صعود تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی نیمه بسته شدن شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات مقدماتی جام جهانی، کارکنان بسکتبال ایران متشکل اجتناب کرده اند سه به همان اندازه سه شرکت کننده زیر ۲۳ سال متشکل اجتناب کرده اند بهشاد عرب زاده، امیرحسین یازارلو، احسان دلرزهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرحسین رضافر نمایندگی کرد. سیامک ویسه (سرمربی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفور کامروا (سرمربی) وظیفه این گیمرها را بر عهده داشتند.