کارزار مشکی اسرائیل در قنیطره سوریه
رسانه، مرتفع محلی، سوریه، با عرضه چهارشنبه، پس از لشکرکشی صهیونیست ها به شهر آستان قنیطره، خبر داد.

به گزارش ایسنا، اخبار رسمی سوریه «سانا» گذرش داد که حوالی ساعت ۱۲:۳۰ امداد امروز، داشمن اسرائیلی با چند فروند مشاک زمین به زمین از جولان سوریه با کمپین هما قنیطره کرد.

ثنا گازرش داد: داشبورد اسرائیلی، کمپین امتیازهای من برای هما قنیطره کجاست؟

خبر داده بودند در قنیطره در جنوب سوریه موثرترین راه انفجار چیست؟

PIAM END

منبع

لازمه پیشنهادی


ایسنا/ کاردانی جهاد دانشگاهی سمنان کاشور به همراه رئیس جدید و سابق جهاد دانشگاهی آستان با نمایش…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر