چگونه گناهان ما در ماه رمضان سقوط می تنبل؟حجه الاسلام قرائتی کسب اطلاعات در مورد اهمیت ماه رمضان می گوید: رمضان ماهی خاصی است کدام ممکن است در آن گناهان ریخته تبدیل می شود، {نفس کشیدن} در آن ترجیحی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا مستجاب تبدیل می شود، استقبال اجتناب کرده اند آن {در این} ماه اجباری است.

عقیق: حجت الاسلام محسن القرائتی مدرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسر قرآن کریم در سومین بخش اجتناب کرده اند این سیستم گفتمان قرآنی همراه خود موضوع استقبال اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان سخنرانی کرد.

افراد دوره ای وقتی به جایی می توسعه بدرقه نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوالپرسی نمی کنند، با این حال وقتی عروس را می آورند اجتناب کرده اند او استقبال می کنند هر دو یکی اجتناب کرده اند آنها به مکه {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را همراهی می تنبل.

بازدید: ۰

رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله در فینال جمعه ماه شعبان خطبه ای ایراد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمود: «افراد به رمضان می آیند به همان اندازه بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را جشن بگیرند، رمضان بهتر از روز برای روزه است، دعا در ماه رمضان مستجاب تبدیل می شود. {نفس کشیدن} در ماه رمضان جذاب است، ماه خاصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند آن استقبال کرد.

ماه رمضان هم منصفانه وداع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه وداع همراه خود رمضان را اجتناب کرده اند شبیه به روزهای اول طرفدار می کنم. امام سجاد علیه السلام دعایی برای وداع همراه خود ماه رمضان دارند کدام ممکن است غیرمعمول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویا ریختن رمضان معادل ریختن مادر همراه خود فرزندش برای ورودی درگیر شدن است.

امام سجاد (علیه السلام) در وداع خالصانه همراه خود ماه رمضان می فرماید: چه فوق العاده گناهان بر باید ریختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه فوق العاده اشک اجتناب کرده اند باید بر چشمانمان جاری شد، باید بر شیطان ظلم احتمالاً انجام دادی. باید عید مقدسین بودی خداوند فرمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید عذاب جنایتکاران هستی، بعضی گفتند وقتی تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی گفتند مایه تاسف است.

کشف کردن ماه رمضان ضروری است، از {کسی که} علم دارد اشک ماه رمضان را می‌ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} نمی‌داند اهمیتی نمی‌دهد.

تأمین: فارس