چگونه حقایق تغذیه ای را محاسبه می کنید؟ : تغذیه


آنچه روی برچسب می بینید برگرفته از اطلاعاتی است که سازنده از قبل در مورد مواد تشکیل دهنده می داند. Mars Inc از قبل پروتئین / کربوهیدرات / چربی موجود در یک اونس بادام زمینی یا یک اونس شکلات شیری را می داند. آنها برخی از ریاضیات را بر اساس پذیرش خود انجام می دهند تا به حقایق تغذیه خود برسند.

اگر غذای کاملاً جدیدی دارید که می خواهید در مورد پروتئین / چربی / کربوهیدرات بدانید ، به یک شیمیدان نیاز دارید. برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف از تکنیک های مختلفی استفاده خواهید کرد. برای تعیین میزان نیتروژن و در نتیجه محتوای پروتئین می توانید از طیف سنجی استفاده کنید. برای تعیین میزان چربی می توانید از کروماتوگرافی استفاده کنید. برای تعیین کل کالری ، می توانید کل را در یک محیط بسته بسوزانید.

شیمی رشته ای است که تمام پاسخ های مورد نظر شما را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید