چربی گوشت خوک چقدر ناسالم است؟ : تغذیه


چه مقدار چربی ناسالم یک ورزشکار با POV همراه با گوشت خوک دارد. به عنوان مثال ، من می دانم که ماهی قزل آلا به دلیل چربی های سالم موجود در آن خوب است. بله ، من می دانم که بستگی به مقدار گوشت دارد. من فقط می پرسم که آیا بهتر است از گوشت خوک اجتناب شود. (بازیکن فوتبال / فوتبالیست)

دیدگاهتان را بنویسید