چرا داروهای تجویز شده ممکن است برای افراد مختلف متفاوت عمل کند: بسته به میزان متابولیسم کبد ، دوز یکسان یک دارو ممکن است درجات مختلفی از اثربخشی و ایمنی را داشته باشد.


/ u / ارائه شده توسط shalalah
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید