چرا باید برده باشیم؟عقیق: سخن، گفتار فدکیه عنوان نامه حضرت فاطمه (س)س) در مسجد النبی کدام ممکن است به تجاوز به فدک اعتراض کردند. اولین خلیفه پس اجتناب کرده اند وقایع پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلهس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتساب روایتی اجتناب کرده اند پیامبر کدام ممکن است می گوید پیامبران ارثی به جا نمی گذارند، این فضولی است کدام ممکن است پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم.س) به حضرت فاطمه(س)س) بخشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع خلافت مصادره کردند. فاطمه (س) پس اجتناب کرده اند بی نتیجه ماندن ادعای او، به مسجد النبی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه ای ایراد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن خطبه ای ایراد کرد. فدکیه ستاره فیلم شدن. وی {در این} خطبه به خاص تصرف فدک تیز کردن. علاوه بر این در حفاظت اجتناب کرده اند حق امام علی(ع)پ) او کسب اطلاعات در مورد خلافت صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان را به سکوت در مخالفت با ظلم اهل بیت متهم کرد.پ) سرزنش کرد

سخن، گفتار فدکیه مجموعه ای اجتناب کرده اند معارف ناب در زمینه های کلام، معاد، نبوت، بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله، عظمت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت.

آنچه پیش روی شماست نیمه {سی و پنجم} سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی است کدام ممکن است با اشاره به رئوس مطالب خطبه می باشد. فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند:

در قنوت عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز عید فطر هستیم مبتلا می خوانیم: «{چه کسی} سودآور شد برای مسلمانان آیدا.» اجتناب کرده اند این تعابیر می توان شناخته شده به عنوان عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید استفاده کرد مبتلاعید مسلمین با این حال در روایات عید غدیر انعطاف پذیر را میهمانی خدا دانسته اند بهترین اشاره کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل فوق العاده نسبتاً است. این عید، عید خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید فطر، عید مسلمانان است.

در دلیل دلیل برای این پیام می توان ذکر شد: مسلمانان خوب ماه در ماه رمضان را روزه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند پیش بینی اجر دارند. است برای درست خوب ماه عبادت، عید برپا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن روز نماز می خوانند. به معنای واقعی کلمه هستند عید فطر تقویت می کند روزه خوب ماهه است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری خداوند متعال در مدت ۲۳ سال اسلام را بر پیامبر اکرم نازل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت به هر مناسبتی حکمی نازل کرد. همراه خود این جاری، این بدهی باقی مانده است ناتمام بود. با این حال آخر خوب روز ذکر شد: روز ممکن است درست کرده ام مشت زد دین ممکن است ۱. عید فطر روز اتمام ماه مبارک رمضان است. با این حال در این زمان زمانی است کدام ممکن است خداوند کار شخصی را درست می تنبل. خداوند تشریع دین شخصی را به اصل علی (علیه السلام) درست کرد. پس این سفر عیدالله او هست. این دلیل است است کدام ممکن است می گویند: این عید حتی در عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید مبتلا اجتناب کرده اند تحقق خواهید کرد خوشبختم. اجتناب کرده اند خداوند می خواهیم کدام ممکن است ما را در عبادت در این امروز یاری دهد. به خدا قسم میخورم! اگر امیرالمؤمنین اجتناب کرده اند سعادت ما، دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت آخرت توجه بپوشد.

لوح توحید اسلام

در یکپارچه خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها به قول ایشان رسیدیم: خدا رحمت تنبل. بدام انداختن خالصانه برای او بیلارب آده بیو. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن این صعود همراه خود جمله ای بود کدام ممکن است فرمودند: «فَذَا اللَّهُ یمن تصفیه مشت زد اجتناب کرده اند جانب بدام انداختناو این عبارت را همراه خود جمله ای خاتمه داد: «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اللّهُ أَنْعَیْتُ». بدام انداختن خالصانه برای او بیلارب آده بیو». اجتناب کرده اند انجمن این عبارات می توان استفاده کرد کدام ممکن است آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا تجمیع بدهی است. تحریک کردن کار انبیا کشتی همراه خود شرک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا کارشان براندازی اساس های شرک در خداوند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه انسان را شاد می تنبل توحید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باعث سقوط انسان تبدیل می شود شرک همراه خود خدایان است.

توحید معانی عمیق، غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیفی دارد کدام ممکن است اگر {به درستی} آن را بفهمیم، می فهمیم کدام ممکن است کل دین جز توحید نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضی الله عنه می فرماید: «اگر همه اسلام را مخلوط کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بیاوریم نتیجه توحید تبدیل می شود. قلبش.» توحید سی دی اسلام است.

اتحاد تنها راه حضور در دوست است

یکی اجتناب کرده اند محتوای متنی ها قرآن کدام ممکن است به هیچ وجه قابل دلیل نیست، آیه شریفه ای دارد: جن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان .خیر پرستیدنباشد این آیه دلیل می دهد انحصاری آن یک است ایده اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن است.

می فرماید: جن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انس را نیافریدم مگر برای اینکه شخصی را بپرستند. این آیه شریفه به این معنا نیست کدام ممکن است خداوند به عبادت ما خواستن دارد. کار اولین خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند ذات خداوند برمی آید، عفو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت است. شاید این دلیل است مشخصه خاص خداوند رحمان برای ادغام کردن هر بخششی باشد. هر کدام اجتناب کرده اند مخلوقات خداوند تخصص خاصی برای کمال دارند.

شناخته شده به عنوان مثال، درخت گردو ممکن است خوب ابعاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته خیار ابعاد عکس انبساط تنبل. نمی توان پیش بینی داشت کدام ممکن است گیاه خیار به ابعاد درخت گردو انبساط تنبل. حیوانات نیز محدودیت هایی دارند. انسان ها نیز محدودیت های خاصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام {است تا} حدی انبساط کنند.

انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیتی کدام ممکن است انسان ها همراه خود آن شخصی را می شناسند بیشتر اوقات مادی ترین است. شناخته شده به عنوان مثال، قد، وزن، ورزش جسمی، معنی حمل کردن وزنه های با کیفیت صنعتی، معنی مصرف کردن از وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. با این حال باید بدانیم کدام ممکن است انسانیت انسان در روح اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت روح انسان برای ما بی ابعاد است.

چکیده اینکه قابلیت روح انسان مشابه بی نهایت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نهایت نیاز دارد; یعنی نمی توان حد مشخصی برای آن تصمیم گیری کرد. می توان ذکر شد اطلاعات بشر به جایی می رسد کدام ممکن است همه عامل را می دانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات انجام هر کاری را پیدا می کنی. با این حال اینها به معنای واقعی کلمه هستند آثار کمالی است کدام ممکن است او قادر خواهد بود به انگشت آورد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم در جمله ای به این کمال ردیابی کنیم، باید در تفسیر قرآن بگوییم: «خداوند نزدیک است». انسان ممکن است آنقدر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی تنبل کدام ممکن است به خدا نزدیک شود (چه روزی پادشاه ممکن است m. qudredراه عکس برای حضور در این مقام {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ارتباط اختیاری همراه خود خداست.

قوام این اتصال اختیاری اینجا است کدام ممکن است او واقعاً خدا را خدا از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً شخصی را بنده خدا از آن آگاه است. این اتصال را «عبادت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بندگی» می نامند. اگر سؤال شود: خداوند ما را چه آفریده است، باید بگوییم: «برای بندگی». یعنی به همان اندازه خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت نکنیم به این مقام نمی رسیم. خدمت یعنی آسانسور اتصال ما همراه خود خدا; کاری کن کدام ممکن است به خدا نزدیک شوی. اصولاً همراه خود خدا انس بیایید او را اصولاً دوست داشته باشیم.

دشمن انسان در حضور در این مقام عاملی است کدام ممکن است باعث نه گفتن روحیه بندگی تبدیل می شود. از تنها عاملی کدام ممکن است ممکن است موجب انبساط انسان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را به خدا نزدیک تنبل «روح بندگی» است. قدم گذاشتن به سوی این دشمن در سنت اسلامی «شرک» نامیده شده است.

اطلاق شرک به این حرکت خوب شوخی است کدام ممکن است فطرت انسان {نمی تواند} خدا را فراموش تنبل. وقتی انسان نزد عکس {می رود} به معنای واقعی کلمه هستند همراه خداست. از هر لحاظ بدترین دشمن انسان شرک است. اجتناب کرده اند این رو تمام امتحان شده شیطان اینجا است کدام ممکن است انسان را اجتناب کرده اند بندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توحید در اطراف نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرک نزدیک شود.

درجات توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرک

۲ دسته عبادت خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرک همراه خود خدا مراتبی دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بالای صفر آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نیاز به بی نهایت یکپارچه دارد. گاهی در روایات سطح ای برای ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه آن تصریح شده است; مثلاً در بعضی اجتناب کرده اند روایات آمده است کدام ممکن است: «ایمان دارای هفت سطح است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روایات تولید دیگری آمده است: «ایمان ده سطح است». این داده ها برای درک ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز این سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات دارای پسوند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً قابل قطع هستند.

هر پسوند بی نهایت قابل قطع است. پس مراتب اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرک فوق العاده بالاست. وقتی انسان به وجود خدا اعتراف کرد، ایمان آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه علی به ایمان منتهی تبدیل می شود.پ) مداوم. با این حال شکاف بین این ۲ تقریبا صفر به همان اندازه بی نهایت است. شرک هم همینطور. همراه خود به سختی شرک آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زیرین ترین پست ها یکپارچه می یابد (سپس ما پاسخ دادیم زیرین سافلین).

متعاقباً ما خوب راه {به سمت} بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} خدا داریم کدام ممکن است این صعود خوب راه فوق العاده تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب راه حل و فصل به منظور که این لمس کردن اجتناب کرده اند زیرین کدام ممکن است انسان اول است آغاز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زیرین ترین وضعیت یکپارچه یابد.ادراک کن همه وقت رام نشدهانسان ها بین این ۲ انتهای بی نهایت قرار می گیرند.

هدف اجتناب کرده اند خلقت ما مقام برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام خلافت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی رسول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه علیهم السلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اصولاً جایگزین شرک است. قرآن می فرماید: به. حاوی شدن بوسیله خداوند دریاچه بدام انداختن ناعادلانه خوب ۶ ظلم یعنی اینکه خصوصی حق عکس را سلب تنبل.

خواه یا نه حقی بهتر اجتناب کرده اند حق خدا بر بندگانش هست!؟ حق خداوند در بندگانش اینجا است کدام ممکن است به سوی او بروند به همان اندازه به کمالات بی نهایت برسند. در زبان عامیانه خداوند مستحق عبادت بندگان است. تکل این حق اجتناب کرده اند خدا یعنی نپرستیدن خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهترین ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین پایمال شدن حق است. پس می گوید: دریاچه بدام انداختن ناعادلانه خارق العاده.

وحدت در نیت بالاترین سطح توحید است

گفتیم ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرک ۲ مرتبه است. وقتی دقت کنیم می بینیم کدام ممکن است مراتب ضعیف ایمان همراه خود مراتب شرک مخلوط تبدیل می شود; با این حال بدون در نظر گرفتن خوب طرف محکم تر باشد، طرف تولید دیگری ضعیف تر است. هر جا کدام ممکن است ایمان ضعیف باشد، در امتداد طرف آن باید سطح ای اجتناب کرده اند شرک باشد. قرآن می فرماید: را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ایمان از گرفتن متنوع اجتناب کرده اند آنها را بوسیله خداوند ۹ فانتاسم همکاران; اعتقاد اصولاً مردمان همراه خود شرک در کنار است. چون ایمانشان ضعیف است. بدون در نظر گرفتن ایمان محکم تر باشد، شرک ضعیف تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق عبادت کمتر تبدیل می شود.

برخی اجتناب کرده اند مردمان حتی برای دیدن دیگران دعا می کنند! با این حال همه ریاکار نیستند. بعضی ها نمازشان را خالصانه می خوانند. با این حال اگر دیگران اجتناب کرده اند آن آگاه باشند، آن را دوست خواهند داشت. این هم مرتبه ای اجتناب کرده اند شرک است. عبادت خالص یعنی انسان را ببیند هر دو نبیند فرقی نمی شود. اگر عکس العمل مردمان بر رفتار انسان تأثیر بگذارد، معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است سطح ای اجتناب کرده اند شرک موجود است. شرک مرتبه عکس دارد کدام ممکن است درمورد منظور است.

ما به فرمان خدا دعا می کنیم. ولى اگر خداى سبحان بگوید: «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلَکُمْ أَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْجَلَ الصَّلاهِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَنْ أَعْلَى أَنْ أَسْتَعُونَ لَهُمْ أَنْ أَسْتَعُونَ» هر دو اگر بگوید: «اگر نماز بخوانی باید را به جهنم می برم.» خواه یا نه باید نماز بخوانیم. ? مکررا؟ اگر پاسخ این است عقب کشیدن است، معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است ما ساده برای اطاعت خدا دعا نمی کنیم. ترس اجتناب کرده اند عذاب هر دو نیاز به ثواب هم در نیت ما هست کدام ممکن است این هم مرتبه ای اجتناب کرده اند شرک است. نیت امام سجاد (علیه السلام) کدام ممکن است فرمود: اگر صد بار مرا در جهنم بسوزانى را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا بفرستى، تنها راه عبادت باید را انواع مى کنم. ممکن است بنده باید هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده باید را می شناسم.

راه حضور در بالاترین سطح ای کدام ممکن است خداوند برای انسان فکر است، انجام عبادت خالص است. ادعا کردن گذشتم کدام ممکن است برده خدا خالصانه برای او بدهی. انسان باید راهی برای این مثال پیدا تنبل {به آرامی} اجتناب کرده اند همین نمایندگی های خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن شدن تدریجی برای دوری اجتناب کرده اند معانی پنهان آن بپرهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه علی (علیه السلام) بگو: ما ممکن است باید را پرستش کردم اجتناب کرده اند روی ترس اجتناب کرده اند جانب منقل برو به. طمع کار قیمت ظریف شده است ولی ممکن است باید را کشف کردم خوش آمدی پرستیدن ممکن است باید را پرستش کردم. این دین ناب است. بعد از همه همراه خود کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایت علی (پ) در اطراف شدن اجتناب کرده اند شرک است; با این حال از هر لحاظ راه بی نظیر اینجا است کدام ممکن است ساده بر خدا هدف اصلی کنیم.

بنده را به بردگی نگیرید

اگر پرسیدند: چرا ما برده ایم؟ پاسخ این است: چون ما برده ایم. اگر سرور در جاری سرویس دهی نباشد چه؟ آفتاب نمی تابد، چه باید کرد؟ روشنایی ذاتی آفتاب است. هر وقت بتوانیم اجتناب کرده اند بردگی استعفا بدهیم، نیازی به خدمت نیست. با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است ما برده هستیم، باید برده باشیم.

جذاب است کدام ممکن است تمام عزت ما {در این} بندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین لذت در بندگی است. مرحوم آیت الله بهجت رضی الله عنه می فرمایند: «اگر سلاطین می دانستند کدام ممکن است نماز مطالعه چقدر راضی کننده است، حاضر می شدند اجتناب کرده اند پادشاه شخصی انگشت بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نماز یکپارچه دهند». مرحوم آقا میرزا حسن شیرازی تمام دعاهای ایشان را به ایشان ارث برده است.

یکی اجتناب کرده اند اقوام دلیل برای این امر را می پرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: می ترسم لذت نماز همراه خود قصد قربت تعارض پیدا تنبل. خداوند چنین بندگانی دارد. خداوند متعال این دین را آفرید به همان اندازه راه عبادت را بیاموزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عبادت به آن است برسیم. راه قرب او توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن آن شرک است. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: «خداوند حرام کرده است». بدام انداختن خالصانه برای او بیلارب آده بیو; «خداوند شرک را حرام کرده {است تا} ربوبیت آن را پاک بدانیم».

شرک تشریعی

در دئیسم انواعی اجتناب کرده اند شرک موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها شرک تشریعی است.

قرآن با اشاره به یهود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصاری می فرماید: ” آنها گرفتند خاخام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبان آنها کارشناسی ارشد اجتناب کرده اند جانب با بیرون خدا؛ «درجاتی اجتناب کرده اند شرک به خدایان رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکشان این بود کدام ممکن است علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبان شخصی را مولای شخصی قرار دادند». اجتناب کرده اند امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: اینها چگونه همراه خود علم شخصی سجده کردند؟

امام فرمود: به خدا قسم مردمان را به عبادت شخصی دعوت نکردند. با این حال مردمان تسلیم بدعت شخصی شدند. ۱۰ این شرک در تفوق تشریعی است، هر کس بعد اجتناب کرده اند شریعت خدا قوانین تنبل مشرک است، مگر افرادی که به اذن خدا تشریع می کنند، روایت شده است کدام ممکن است خداوند به پیامبر اکرم (ص) احکام زیادی به ما داده است.س) تفویض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش آن اصول را وضع کرد.

این گونه اسبابک ها شرک همراه خود خدایان نیست، از به اذن خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذن خدا انجام تبدیل می شود. علاوه بر این اگر ولی فقیه اجازه دارد برای شرایط خاص قوانین کوتاه مدت وضع تنبل، مشرک نیست. چون فقیه است منتفی است اجتناب کرده اند طرف امام معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام معصوم است منتفی است اجتناب کرده اند خدا لذا کار مقام معظم مدیریت انشاالله.

متعاقباً اگر همه مردمان به ریاست جمهوری رأی بدهند، به همان اندازه روزی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت آن را نصب نکنند، مشروعیت ندارد. این دلیل است است کدام ممکن است امام فرمودند: «اگر همه مردمان به رئیس جمهور رأی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی فقیه او را تصمیم گیری نکند، ظالم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعتش حرام است». حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت خداوند. اگر به کسی اجازه بدهید، مشروعیت پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز پرچمکمتر خدا سپس مشت زد مادر حمد خدا خلاق; بگو: خواه یا نه خدا ارائه می دهیم اجازه می دهد هر دو خدا را دشنام می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند خودتان نهی می کنید؟
متعاقباً توحید در عبادت تنها راه رسیدن به آن است مرتبه ای است کدام ممکن است خداوند برای انسان فکر است. اجتناب کرده اند این رو خواستن به شرک است محتاط کرد. اجتناب کرده اند این روست کدام ممکن است حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید: را انتخاب کنید و انتخاب کنید الله منع بدام انداختن خالصانه برای او بیلارب آده بیو.

تأمین: مهر