پیش حاضر روز شخصیت در رفسنجانایسنا/ کرمان معاون توافق امور عمرانی فرماندار رفسنجان اجتناب کرده اند آمادگی تجهیزات های اجرایی این شهرستان برای حاضر ارائه دهندگان بیشتر به مردمان در روز ۱۳ فروردین (روز شخصیت) خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی آرمان در محیط مونتاژ توافق روز شخصیت اظهار داشت: پلیس راه، اورژانس، پلیس راه، هلال احمر، دارایی ها خالص، شومینه نشانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت های پلیس در محورهای منتهی به مناطق گردشگری ملت مستقر می شوند. . شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان به مردمان است.

وی اظهار داشت: شهرداری ها امسال همراه خود meting out کیسه زباله در خارج اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن آنها اجتناب کرده اند مناطق گردشگری در پیش بینی جوایز ارزنده به مردمان فهیم شهر ارائه دهندگان رسانی می کنند.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به شرایط خاص امسال، تردد اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بیشتری برای این امروز پیش سوراخ بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم مردمان خوشایند شهر همراه خود رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رانندگی سفری ایمن را برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران داشته باشند. ” ”

معاون توافق امور عمرانی استاندار رفسنجان تایید کرد: بر ایده گفتن پلیس راهور این شهرستان، در روز شخصیت تردد موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت در محورهای بی نظیر ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت های باری کدام ممکن است برای محل قرارگیری یابی اشخاص حقیقی در محموله اقدام می کنند. جهان معامله با خواهد بود. همراه خود. .

آرمان خاطرنشان کرد: در راستای تحمیل امنیت تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت بهزیستی اعضای خانواده شهرستان، نیروی انتظامی در خروجی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه های رفسنجان مستقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن مدیریت مظنونان، همراه خود ورزش های بالقوه خطرآفرین از نزدیک برخورد خواهد کرد. سوء استفاده کنندگان

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون فرماندار رفسنجان یکپارچه داد: به میهمانان روز شخصیت طرفدار می کنیم اجتناب کرده اند ریختن زباله های زیست محیطی، برداشتن چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن محصولات خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز شومینه سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای مناسب آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز شومینه سوزی اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. خوب شومینه.” گزارش شومینه سوزی مراتع دارایی ها خالص در سال ۱۵۰۴.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به پیش سوراخ بینی ازدحام ترافیکی در طولانی مدت روز، به ساکنان گران قیمت طرفدار می کنیم زمان بازگشت شخصی را مدیریت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند به تاخیر انداختن آن به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند ساعت شب خودداری کنند.

انتهای پیام

لینک تأمین