پیش بینی قیمت دلار در ۸ نوامبر ۱۴۰۱/$ یک گام به عقب برداشت – تجارت نیوزپیش بینی قیمت دلار در ۸ نوامبر ۱۴۰۱/$ یک گام به عقب برداشت – تجارت نیوز