پیام ۱۷ مشاور خراسان رضوی به مدیریت: تدبیر الهی خواهید کرد را برای انتصاب عالم هدایت شناخته شده به عنوان مشاور ولی فقیه می ستاییم/ امام صبور افراد مشهد است.
خداوند را شاکریم کدام ممکن است این مفسر عظیم قرآن، عالم فرزانه، وارسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی، پرچمدار جبهه انقلاب اسلامی در خراسان، امام رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس دین. ، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش این سرزمین. .